top of page
BH prezentace - obecná.png
mozek a vesmir

Bruce Lipton

Stres je zodpovědný za téměř 90% všech chronických onemocnění. Dokonce i negativní myšlenka může ovlivnit naši biologii a geny.

Albert Einstein

“Všechno je energie a nic víc. Když se sladíte s frekvencí toho, co chcete, dostanete to. Není jiné cesty. To není filozofie, to je fyzika.”

Nikola Tesla

“Chcete-li přemýšlet o budoucnosti medicíny, přemýšlejte v rovině energií, frekvencí a vibrací.”

Svět Bioharmonic Vás láká? Chcete si zlepšit kvalitu Vašeho života? Zbavit se stresu?

Vyplňte Váš email a získejte od nás 10% slevu na zkušební terapii.

 • Vztah mezi člověkem a zvukem nese vnitřní spojení, které ovlivňuje vývoj jedince jak fyzicky, tak i psychicky. Již od pradávna byl zvuk pro člověka nesmírně důležitý a stal se rozhodujícím nástrojem pro přežití. S odstupem času však lidé uznávají smysl a hloubku zvuku a začleňují jej do svých životů, čímž tento jev mění z přírodního šumu v sofistikovanou interpretaci sebe sama i svého okolí. 

  Používání zvukových vibrací pro terapeutické účely se poprvé objevilo téměř současně ve Spojených Státech a ve Skandinávii mezi lety 1970 a koncem 80. let. Zakladatelem a vůbec průkopníkem vibroakustické terapie (dále VAT) byl norský pedagog a terapeut Olav Skille, který vyvinul na počátku 80. let vibroakustické křeslo s využitím specifických nízkých frekvencí pro vibroakustickou stimulaci. 

   

  Další osobnost, která se významně podílela na vibroakustickém systému byl Petri Lehikoinen, výzkumný pracovník a přednášející na Helsinské univerzitě. Právě on navrhl nízkofrekvenční systém s názvem psychoakustika. Psychoakustika využívá rytmicky pulzující nízkofrekvenční zvuk tak, aby rezonoval v určitých oblastech těla. Byly vytvořeny pásma nízkofrekvenčního rozsahu na základě klinických zkušeností. Podle těchto pásem lze identifikovat příslušné frekvence konkrétních zdravotních symptomů. 

   

  Vibroakustická terapie je tedy druh relaxační a regenerační metody, která využívá nízkofrekvenčních vibračních a zvukových vln a která příspívá zejména k: snížení svalového tonu, zvýšení rozsahů pohybů, redukce bolesti, redukce stresu a chronické únavy. Je prokázané, že zkušenosti terapeutů jednoznačně poukazují na to, že aplikace VAT ovlivňuje nejen vnímání vlastního těla, ale také psychiku člověka. VAT má vliv na parasympatický nervový systém, jež dokáže ovlivnit psychické i tělesné symptomy. Při relaxaci dochází k fyziologickým reakcím, které lze pozorovat na úrovni činnosti srdce, respirace, sekrece vnitřních žláz a metabolismu, motorických reakcí a percepce. Tyto fyziologické reakce jsou neodmyslitelně spojovány se stavem tělesné i duševní relaxace, ovlivňují psychický stav člověka, jeho emocionální stabilitu a vedou mentální procesy směrem k optimu. 

 • Světlo je biologicky aktivním prvkem komunikujícím s naším organismem a jedná se o jeden z nejdůležitějších aspektů naší vitality. Zjednodušeně si to představme tak, že konkrétní vlnové délky světla nabíjí a zlepšují funkci našich buněčných baterií (mitochondrií), které obstarávají dodávku energie pro správnou funkci celého těla. Průměrný Evropan tráví 90 % času v uzavřeném prostoru, doma, v kanceláři, v autě... Dřív tomu ale bylo jinak. Lidé pobývali většinu času venku na slunci, které je společně s vodou a vzduchem esencí života. 

  V roce 1993 společnost Quantum Devices vyvinula pro NASA osvětlovací diodu (LED) pro použití v experimentech s růstem rostlin. NASA použila červené vlnové délky světla, aby se pokusila stimulovat růst rostlin, a zjistila, že červené světlo skutečně růst rostlin zvýšilo.

  ​Zajímavým a nečekaným vedlejším produktem experimentu bylo zjištění, že vědci, kteří byli často vystaveni intenzivnímu červenému světlu, zaznamenali rychlé hojení jejich kožních lézí. NASA následně začala studovat využití LED ke zvýšení metabolismu lidských buněk a zastavení úbytku kostí a svalů u astronautů, až se postupem let tato technologie rozšířila i mezi širší veřejnost.

   

  Od počátku nového milénia se stále objevují důkazy o tom, že různé vlnové délky světla dokáží ovlivňovat biochemii našeho těla, a tedy i jeho funkce spojené s vitalitou. Nově vzniklý vědní obor, zabývající se fotobiomodulací nám za poslední dvě dekády přinesl více jak 5000 studií (včetně těch na lidech) o tom, že terapeutické využití světelných vlnových délek dokáže podporovat naše tělo v podstatě na jakékoliv myslitelné úrovni. 

   

  Fotobiomodulace přináší řadu výhod pro lidské tělo a zdraví. Podporuje mitochondrie a zvyšuje tak celkovou vitalitu, urychluje hojení kůže a podporuje regeneraci tkání, stimuluje produkci kolagenu, posiluje obranyschopnost tím, že aktivně moduluje imunitní odpověď těla, redukuje bolesti a záněty, reguluje produkci melatoninu a serotoninu, hormonů zodpovědných za spáněk a náladu. Naše terapie vám každopádně během 30 minut dobije baterky tak, jako kdybyste venku na slunci strávili několik hodin.

 • Vodík a kyslík. Dva plyny, které jsou základem našeho života. Když je spojíme, vznikne voda, tři čtvrtiny našeho organismu. Nic víc není potřeba dodávat. Proto vědci z celého světa dlouhodobě zkoumají vlivy a účinky na lidský organismus. Zejména v době, kdy znečištění naší planety omezuje zdravé využití těchto dvou zázraků našeho bytí. Při našich terapiích využíváme 3 formy těchto plynů: molekulární vodík, hyperbarický kyslík a ozon.

   

  Molekulární vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je tak malý, že proniká do celého těla (a jako jediný i do mozku) a zasahuje do řady biochemických reakcí. Je to zdaleka nejsilnější antioxidant, který má protizánětlivé a regenerační účinky. Pozitivní účinky H2 zkoumají vědci na celém světě, nejvíce poznatků pochází z výzkumu v Japonsku, kde byla iniciována a v roce 2007 prestižně publikována průlomová vědecká práce. Prokázala, že molekulární vodík aktivně ovlivňuje svou přítomností způsob, jakým lze v buňce neutralizovat působení tzv. volných radikálů. Studií o pozitivním působení vodíku na tělesné buňky jsou nyní téměř dva tisíce, a neustále přibývají další. Molekulární vodík se stal vědeckým i medicínským fenoménem naší doby.

   

  Pozitivní vliv kyslíku pro náš život zná každé malé dítě. Vědeckou otázkou bylo, jak ho do těla dostat více. Toho lze dosáhnout pouze díky inhalaci 100% kyslíku při zvýšeném tlaku (tzv. hyperbarická oxygenoterapie), kdy naše tělo je schopno absorbovat násobně více kyslíku než v běžném životě. Hyperbarický kyslík se rozpouští v plazmě, která ho dopraví kamkoliv je to třeba, podporuje růst nových kapilár a přispívá tak k lepšímu prokrvení organismu. Chrání tak před rozvojem infarktu, mozkové mrtvice či akutních respiračních chorob.

   

  Ozon je plyn skládající se ze tří atomů kyslíku. Jeho terapeutické využití spočívá především v tom, že pomáhá odstraňovat toxiny z těla, stimuluje metabolismus, zlepšuje stav pokožky a podporuje růst bílých krvinek. Jako léčebná metoda je známa již více než sto let, pro léčebné účely byl ozon používán již na začátku 20. století. 

 • S ionty se setkáváme každý den od našeho narození, protože jsou nedílnou složkou ovzduší, které nás všude obklopuje. Ve vzduchu se vyskytují ionty dvou polarit, a to kladné (kationty) a záporné (aniony). Iontová nerovnováha má na lidské zdraví obrovský vliv a způsobuje až alarmující nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních a duševních potíží. 

  Mimo klasické viníky zdravotních potíží, jako je znečištění ovzduší a jídla chemikáliemi, byl zjištěn „nenápadný, neviditelný a obtížně měřitelný „jed“, a to působení přebytku škodlivých – kladně nabitých iontů, které vznikají ze všech civilizačních vymožeností. Jedná se např. o navigace, mobilní telefony, klimatizace, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače, ozónová díra, skleníkový efekt, televize, monitory, zářivky, kopírky, laserové tiskárny atd. Nadbytek kladných iontů se nachází např. v uzavřených budovách, na znečištěné ulici i před bouřkou, kdy říkáme, že je dusno a špatně se nám dýchá a touto vzniklou nerovnováhou má negativní vliv na naše zdraví.

  Záporné ionty (aniony) jsou naopak významným zdrojem energie lidského těla. Podporují náš imunitní systém i psychickou pohodu. Díky nim se cítíme krásně, odpočatě a dobře se nám dýchá. Z toho plyne i dobrá nálada, klidný spánek. Mají pozitivní účinky na sliznice dýchacích cest, kde posilují samočisticí schopnost plic, proto zejména alergici pozorují výrazné zlepšení obtíží již po několika hodinách. Záporné ionty putují z plic do krevního řečiště, kde ovlivňují celou řadu procesů v našem těle. Zvyšují zásaditost krve, čímž odstartují její pročištění, zrychlují hojení ran a popálenin,  posilují imunitu, snižují krevní tlak, stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, urychlují regenerační schopnost buněk, zlepšují metabolismus, působí proti volným radikálům, upravují hladinu serotoninu (hormon štěstí) a neurotransmiterů, čímž přispívají k naší spokojenosti a duševní pohodě, zvyšují koncentraci, zkvalitňují spánek, paměť a mají účinky na bakterie a dokonce i v nižších koncentracích omezují jejich množení.

  Pozitivní působení záporných iontů má tedy blahodárný vliv na náš zdravotní i duševní stav. Omezuje působení volných radikálů, detoxikuje naše tělo, harmonizuje naše frekvenční nastavení, omezuje vliv geopatogenních zátěží. Terapie zápornými ionty je také účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidě, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy i pokožky.

 • Zdravé tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy. V zásadě je možno říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení. Když však na tělo působí příliš velké zátěže, nebo je jich příliš mnoho, a navíc působí delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.

  Je však na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum prokázal, že buňky spolu komunikují prostřednictvím "světelných blesků" (vyzařování fotonů) a vyměňují si informace přes určité frekvence. Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka, popř. každá část těla splnit svůj úkol. Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

  Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance, tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd., mají elektromagnetické vyzařování, neboli svojí frekvenci. 

   

  Biorezonanční terapie se používá v západní Evropě již více než 50 let. Patří, stejně jako homeopatie a akupunktura, do oblasti tzv. "komplementární či celostní medicíny". Biorezonance má řadu technických variant (kvantová, elektromagnetická, pulsní, magnetoterapeutická), které umožňují konkrétní působení na alergie, záněty, psychické nemoci a na několik desítek zdravotních poruch. Jde o terapii bez cizorodých chemických látek, pracující výhradně na bázi výměny informací, frekvencí a energií.

   

  Biorezonance je vhodná při porušené imunitě (odolnosti), zažívacích potížích, bolestech páteře a kloubů, kožních problémech, alergii, vypadávání vlasů, neplodnosti, funkčních orgánových poruchách, nejrůznějších formách zánětů, psychických potížích, únavě, ale i pro detoxikaci (zbavení organismu škodlivin).

 • Fantastické, úžasné a kouzelné až neuvěřitelné. Tak o nich mluví lidé, kteří je prožívají. O čem je řeč? O lucidních snech. Tedy takových, při kterých si snící uvědomuje, že sní. Nejvíce fascinující na nich ale je to, jak realisticky působí.

   

  Termín lucidní sen byl poprvé použit v článku napsaném nizozemským psychiatrem Frederikem Willem van Eedenem v roce 1913. Van Eeden studoval své sny téměř dvacet let, než tento termín použil ve snaze popsat sny neobvyklé mentální jasnosti. Lucidní snění jako koncept je již dlouho předmětem lidského zájmu, který sahá stovky, možná tisíce let nazpět. Pravděpodobně první známou zmínkou o lucidním snění je Aristotelovo pojednání O snech z roku 350 před naším letopočtem.

   

  Odborné studie odhalily, že se lucidní sny často vyskytují během REM spánku, s gama vlnami spojenými s jejich vznikem. Gama vlny jsou rovněž spojeny s vědomím, pamětí a jsou klíčovým faktorem pro indukci lucidního snění. Meditace u zenových buddhistických mnichů ukázala, že gama vlny lze ovlivnit dlouhodobým tréninkem, což posiluje spojení mezi těmito vlnami a vědomím. Lucidní sny jsou tak nejen fascinujícím fenoménem, ale i vědecky zkoumaným a současně dosažitelným aspektem lidského spánku.

  ​​

  Lucidní sny byly předmětem mnoha spekulací a debat až do roku 1978, kdy studie spánku začaly dokazovat jejich existenci. Výzkumník spánku Keith Hearne si uvědomil, že stejně jako ostatní typy snů se lucidní snění obvykle vyskytuje během tzv. REM spánku. Ačkoli je většina svalů těla během REM spánku paralyzována, pro oční svaly to neplatí.

   

  Pozdější studie ukázaly, že lucidní snění se často vyskytuje ve chvílích obzvláště vysokého vzrušení nebo změny aktivity mozkových vln ve vnější vrstvě mozku. Rozpoznání snění může nastat konkrétně v dorzolaterální prefrontální kůře, kde jsou zpracovávány pracovní paměť, plánování a abstraktní uvažování.

  ​​

  Aktivace mozku připomínající lucidní snění má 4 tedy hlavní účinky: redukuje stres, zlepšuje náladu, zkvalitňuje hluboký spánek (tzv. REM fázi) a napomáhá k lepšímu propojování neuronů v mozku. Tím přispívá k celkovému zlepšení kognitivních funkcí mozku.

 • Dnes se nejspíš na ulici nepotkáte se šavlozubým tygrem. Své predátory jsme si však schopni tvořit v hlavě sami. Možná to zní neuvěřitelně, ale svou vizualizací dokážeme přesvědčit tělo, že jsme v reálném ohrožení života. Může to být zkoušející ve škole, prezentace v práci. Zkrátka vše, co negativně ovlivňuje náš nervový systém a způsobí vyplavování kortizolu. Díky kortizolu se zrychlí tep, svaly jsou v napětí a je spuštěn obranný mechanismus těla.  A to i přes to, že před námi přece predátor nestojí! A to je ta potíž. Tělo zkrátka není schopné rozlišovat mezi fyzickou a psychickou zátěží. Reaguje tedy stejným způsobem, když se medvěd objeví u vás doma, jako když si uvědomíte, že druhý den vás čeká důležitá prezentace v práci. Tělo se v obou případech připravuje na přežití. Tento neustálý stres způsobuje chronické obtíže a tělo na stres reaguje jako na druh infekce, kterou se snaží překonat. Možným řešením může být aktivní stimulace bloudivého nervu. 

   

  Bloudivý nerv (latinsky nervus vagus) se označuje desátý nerv, který spojuje informace mezi mozkem a vnitřními orgány a můžete si ho představit jako strom, jehož větvě jsou ve spojení s téměř každým orgánem v těle. Bloudivý nerv je součástí autonomního nervového systému, zejména parasympatické části, která přivádí tělo do stavu klidu. Důležitým úkolem bloudivého nervu je vysílat signály do různých orgánů v těle a poté informovat centrální nervový systém o stavu všech těchto orgánů. Také napomáhá podporovat náš střevní mikrobiom, kde je produkováno více než 90 % serotoninu, hormonu stabilizujícího naši duševní pohodu a klid. Z tohoto důvodu se stal ve vědecké komunitě jedním z nejzajímavějších témat ke zkoumání.

  Bloudivý nerv je tedy klíčový pro náš imunitní systém a ovlivňuje pozitivní duševní rozpoložení. Jeho úloha zahrnuje i podporu střevního mikrobiomu, produkci serotoninu a péči o duševní zdraví. Kromě toho, že reguluje fyziologické funkce, hraje klíčovou roli i při reakci na stres a vyplavování kortizolu. Stimulace bloudivého nervu může být jednou z odpovědí na chronický stres a formu pomoci k obnovení rovnováhy nervového systému. 

Základní terapeutické pilíře

Rezonujte s námi a změňte svůj život

dobijte si baterky, uvolněte se od stresu, zregenerujte tělo i mysl, zvyšte svoje vibrace

měsíční členství již od 1990 Kč

Clovek lezi a vibruje a posloucha vybroakustickou rezonanční terapii
 • v práci je hlavním měřítkem výkonnost,

 • eko-politická realita nabourává naše jistoty,

 • denně jsme vystaveni negativnímu informačnímu smogu,

 • ve vztazích to hodně skřípe, láska se dostává dostává na "druhou" kolej.

STRES

 • nezdravě se stravujeme a pak držíme různé diety,

 • nevyváženě přijímáme a vydáváme energii,

 • věnujeme málo času regeneraci a/i sami sobě,

 • vystavujeme se neúměrně elektromagnetickému smogu.

ŽIVOTNÍ STYL

S pomocí světla, zvuku, frekvencí a vibrací harmonizujeme fyzický i duševní potenciál
člověka. Tím zlepšujeme kvalitu našich životů.


Podle mnoha vědeckých i klinických studií současný životní styl a stres stojí za většinou všech chronických onemocnění.

Co děláme a proč

 1. Neurorelax – pro zklidnění vaší mysli při/po náročném období

 2. Spánek – pro zlepšení kvality spánku a cirkadiánního rytmu

 3. Buněčný detox – pro očistu vašich buněk od oxidativního stresu

 4. Vitalita – pro zvýšení energetického potenciálu 

 5. Imunita – pro podporu lymfatického a imunitního systému

 6. Regenerace – pro lepší regeneraci po sportu, nemoci či operaci

 7. Vnitřní cesta – pro zvýšení vnitřního potenciálu a vašich vibrací

Každý z nás potřebujeme trochu něco jiného. Proto pro vás máme připraveno 7 základních terapeutických protokolů.

Naše protokoly

Nenašli jste co jste hledali? Potřebujete ještě něco jiného?

Nevadí! Kontaktujte nás a vytvoříme Vám terapii na míru!

lucidni aktivace mozku terapie clove relaxuje

k čemu přispívají naše terapie?

Psychika a kognitivní funkce

Oxidativní

stres

Lymfatický systém a imunita

Snížení

zánětlivosti

Hormonální

systém

Regenerace a sportovní výkon

Spánek a cirkadiánní rytmus

Dlouhověkost a vitalita

Image by Jeremy Thomas

To, že naši klienti jsou spokojeni, nám nestačí. Účinky našich terapií jsou podpořeny mnoha vědeckými studiemi a výzkumy.

Ale to nám nestačí ... co na to věda?

Je to neuvěřitelný zážitek, který je jako z jiného světa. Cítím se tak uvolněná a plná energie. Děkuji.

Veronika S.

Z důvodu vysokého pracovního vytížení a stresu jsem cítil vyčerpání, špatně jsem spal. 10 terapií a všechno je jinak.

David T.

Nyní už nevidím důvod, proč chodit k doktorovi. Jsem zdravá, cítím se skvěle, změnil se mi život.

Anna V.

Lidé po celém světě milují naše terapie

PŘÍBĚH BIOHARMONICU

Moje cesta k Bioharmonicu začala před více jak 5 lety. Byl jsem klasickým produktem současného životního stylu. Výsledek? Vyhoření, rozklad osobního i pracovního života, tlak 190/140, špatná struktura těla, biologický věk 68 a otázka, co dál. Učinil jsem rozhodnutí vzít svůj život do vlastních rukou. A začaly se dít věci. Po těch pěti letech je jasné, že to funguje a záleží jen a pouze na nás, jak naložíme se svým životem a přístupem k němu, a to v každém věku. Proto jsem se rozhodl jít příkladem a podělit se o svoje zkušenosti s vámi. Michal Kotlín, zakladatel

Energie a vibrace – abychom dokázali plnit naše sny, musíme pro to mít dostatek energie.

Hydratace – ze ¾ jsme složeni z vody. Dnes už vím, že není voda jako voda.

Přirozená strava – cílem je tělo vyživit, ne nasytit. Přirozeně a s nutrienty.

Radost ze života – mít pro co žít a radovat se z toho každý den. S láskou v srdci.

Relaxace a regenerace – naše tělo i mysl potřebuje i klid a hlavně kvalitní spánek.

Silový a kondiční trénink – kardio nebo posilovna? Obojí. A přirozený pohyb v přírodě.

Suplementace – díky vědě můžeme do našeho těla doplnit přesně to, co mu chybí.

Vědomé tvoření – jsme tvůrci, žijme proto naše vlastní životy, ne životy těch druhých.

V CO VĚŘÍM JÁ

 • Benefity jsou dnes standardní součástí korporátního života. Zakomponujte bioharmonic do svých benefitních programů nebo si vytvořte svůj vlastní korporátní bioharmonic lounge přímo ve své firmě.

 • Řešíte netradiční program pro vaše firemní akce, večírky či konference. Vytvoříme tématickou nabídku na míru, o vše se postaráme a účastníkům vytvoříme nezapomenutelný zážitek.

 • Podnikáte v oboru, kde naše technologie mohou rozšířit vaši nabídku služeb. Jsme většinou i exkluzivními distributory jednotlivých zařízení, a proto pro vám rádi zpracujeme nabídku pro vzájemnou spolupráci nebo zakoupení našich technologií.

 • Chcete mít své oblíbené terapie přímo doma? Neváhejte si říci o nabídku bioharmonic produktů vhodných pro domácí použití. Můžete si zařízení koupit nebo prostě jen zapůjčit na
  určité období.

 • Hledáte svoje uplatnění nebo myšlenku pro svoje podnikání? Líbí se vám služby, které bioharmonic nabízí Provozujte bioharmonic lounge sami na sebe a připojte se do vibrující bioharmoncké rodiny.

DO FIREM, NA AKCE I DOMŮ

bottom of page