top of page

Molekulární vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je tak malý, že proniká do celého těla a zasahuje do řady biochemických reakcí. Je to nejsilnější a selektivní antioxidant, má protizánětlivé a regenerační účinky. 

Pozitivní účinky H2 zkoumají vědci na celém světě, nejvíce poznatků pochází z výzkumu v Japonsku, kde byla iniciována a v roce 2007 prestižně publikována průlomová vědecká práce. Prokázala, že vodík aktivně ovlivňuje svou přítomností způsob, jakým lze v buňce neutralizovat působení tzv. volných radikálů kyslíku a dusíku. Studií o pozitivním působení vodíku na tělesné buňky jsou nyní téměř dva tisíce, a neustále přibývají další. Molekulární vodík se stává vědeckým fenoménem naší doby, a brzy lze očekávat další výsledky vědeckého zkoumání účinků vodíku na lidský a zvířecí organismus. Výzkum účinků vodíku na organismus probíhá již několik let také v České republice, a bylo zaznamenáno a prokázáno velmi přínosné působení na rychlost i úroveň buněčné regenerace.

„Molekulární vodík mě nepřestává fascinovat svojí univerzálností a výjimečnými účinky, které ocení jak profi sportovci, tak i chronicky nemocní lidé. " 

Doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D., Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

„Molekulárny vodík vzhľadom na jeho antioxidačné a protizápalové vlastnosti predstavuje novú terapeuticku stratégiu na zmiernenie následkov oxidačného stresu. To sa výrazne prejavuje aj pri zmierňovaní radiačného poškodenia a pri postradiačnom syndróme. Ako ukázali naše klinické štúdie, molekulárny vodík je efektívny pri zmierňovaní metabolického syndrómu a nealkoholickej steatózy pečene.“

D.h.c., Prof. Jan SLEZÁK, M.D., Ph.D., D.Sc., FIACS, Centrum experimentální medicíny SAV – Ústav
pro výzkum srdce, Bratislava

„Molekulární vodík likviduje oxyradikály spojené s nemocí, především hydroxylový radikál a peroxynitrit, zatímco oxyradikály potřebné pro fyziologické funkce, nerozkládá. Tím je výjimečný v porovnání s jinými antioxidanty. Jestliže je molekulární vodík kapán na povrch oka v podobě očních kapek, aktivuje antioxidační enzymy v rohovkovém epitelu, čímž působí preventivně proti oxidačnímu stresu ze znečistěného prostředí.“

Doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc., H2 Pharm, Praha

„Pozitivní účinky molekulárního vodíku jsou již všeobecně známé. Jeho komplexní podávání a využití je optimální v lázeňství, zdravotních zařízeních a hotelech se zdravotním zázemím. Procedury s minerální vodou sycenou H2, inhalace H2, pití pitné či minerální vody sycené H2, lokální aplikace H2, H2 doplňky stravy - 90 % pacientů i jen po týdenním pobytu s terapeutickým posílením přírodních minerálních zdrojů molekulárním vodíkem, subjektivně i objektivně hodnotí pobyt účinnější než pobyt bez přísady H2.“

MUDr. Josef Peták, Lázeňské sanatorium Dr. Peták, Františkovy Lázně

 

„Jeho vliv na regeneraci organismu je téměř zázračný, což jsem vysledoval i při léčbě onkologických pacientů. Medicína, natož veřejnost, ho ještě nedocenily.“

PharmDr. Milan Krajíček, H2 Pharm, Praha

„Molekulárny vodík zvyšuje komfort a efektivitu športového výkonu, čo spája s luxusnou regeneráciou.“

MUDr. Pavol Malovič, Ph.D., Ústav tělovýchovného lékařství Slovenské zdravotnické univerzity Bratislava

 

„Molekulární vodík zmírňuje projevy zánětlivých revmatických onemocnění jako jsou bolest a kloubní ztuhlost“

MUDr. David Suchý, Ph.D., Oddělení klinické farmakologie a revmatologie FN Plzeň

 

„Molekulární vodík skvěle obohacuje naše přírodní léčivé zdroje, čímž zesiluje jejich blahodárné účinky na organismus.“

MUDr. Gabriela Hanslianová, Lázeňská léčebně rehabilitační péče, lázně Teplice nad Bečvou

„V první řadě musíme pohlížet na molekulární vodík jako na „buněčný čistič“. S molekulárním vodíkem pak bude spousta terapií mnohem, mnohem úspěšnějších. Použití molekulárního vodíku se stane standardním postupem v medicíně, stejně jako použití dezinfekce při zranění.“

Prof. Guy Van Elssacker, DrSc., Profesor Biochemie, EIMHT

Hydratace a dýchání molekulárního vodíku

bottom of page