top of page

Světlo je biologicky aktivním prvkem komunikujícím s naším organismem a jedná se o jeden z nejdůležitějších aspektů naší vitality.

Zjednodušeně si to představme tak, že konkrétní vlnové délky světla nabíjí a zlepšují funkci našich buněčných baterií, které obstarávají dodávku energie pro správnou funkci celého těla.

Průměrný Evropan tráví 90 % času zavřený uvnitř. Doma, v kanceláři, v autě... Dřív tomu ale bylo jinak. Lidé pobývali většinu času venku na slunci, které je společně s vodou a vzduchem esencí života.

Aby lidské tělo fungovalo, potřebuje energii. Buněčnou energii zvanou ATP (adenosintrifosfát), na které jsou závislé všechny chemické procesy v těle. Pokud máte ATP málo, cítíte se unavení a nemocní. Když ho máte dostatek, jste šťastní a výkonní. Jednoduchá rovnice, kterou chápe každý.

Lidské buněčné baterie označuje biologie jako mitochondrie. Nabíjí se díky červenému a blízkému infračervenému světlu ze slunce. Terapeutický účinek těchto vlnových délek potvrdilo více než 5 000 vědeckých studií.

V roce 1993 společnost Quantum Devices vyvinula pro NASA osvětlovací diodu (LED) pro použití v experimentech s růstem rostlin. NASA použila červené vlnové délky světla, aby se pokusila stimulovat růst rostlin, a zjistila, že červené světlo skutečně růst rostlin zvýšilo. (R)

Zajímavým a nečekaným vedlejším produktem experimentu bylo zjištění, že vědci, kteří byli často vystaveni intenzivnímu červenému světlu, zaznamenali rychlé hojení jejich kožních lézí. NASA následně začala studovat využití LED ke zvýšení metabolismu lidských buněk a zastavení úbytku kostí a svalů u astronautů, až se postupem let tato technologie rozšířila i mezi širší veřejnost.

Od počátku nového milénia se stále více a častěji objevují důkazy o tom, že různé vlnové délky světla dokáží ovlivňovat biochemii našeho těla, a tedy i jeho funkce spojené s vitalitou. Velice efektivní je přitom světlo červené (RED) a blízké infračervené (NIR). Červené spektrum je okem viditelné a je absorbováno převážně kůží. Blízké infračervené světlo běžným zrakem nevidíme. Toto světlo proniká hlouběji do našeho těla (na rozdíl od ostatních vlnových délek, které končí na pokožce), kde pozitivně působí na naše mitochondrie, buňky, orgány i endokrinní žlázy.

Nově vzniklý vědní obor, zabývající se fotobiomodulací nám za poslední dvě dekády přináší stovky, dnes už dokonce tisíce studií (včetně těch na lidech) o tom, že terapeutické využití blízkého infračerveného světla dokáže podporovat naše tělo v podstatě na jakékoliv myslitelné úrovni. 

Netvrdíme, že terapie červeným světlem dokáže plnohodnotně nahradit slunce. Přímému slunečnímu záření by se člověk měl vystavovat vždy, protože je jedním ze základních podmínek života. Naše terapie vám každopádně během 30 minut dobije baterky tak, jako kdybyste venku na slunci strávili několik hodin.

Pro naši terapii červeným světlem využíváme technologie českého partnera, společnosti Mito light mitolight.cz

+ Něco navíc: 

Abychom zajistili maximální účinky našich terapií, využili jsme technologii německé společnosti wave guard waveguard.com

Více info o tématu

Elektrosmog je přítomnost elektromagnetického záření v blízkosti člověka, někdy se stejně nazývají i případné účinky tohoto záření na zdraví. Elektromagnetické záření generuje vše, čím probíhá elektrický proud, tzn. všechny elektrospotřebiče, drobná elektronika, ale i televizní a telefonní vysílačeapod. Elektrosmog není viditelný, setkáme se s ním už ale prakticky všude, a to i v přírodě mimo město. Hlavní otázkou současnosti je jeho hustota a intenzita.

Terapie červeného světla

bottom of page