top of page

Elektrosmog je souhrnný název pro elektromagnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Vyskytují se v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elektromagnetických vln k přenosu informací. 

To, zda má elektromagnetický smog negativní účinky na zdraví, je stále předmětem diskuzí a sporů. Není ale pochyb o tom, že elektrosmogu jsme vystaveni úplně všichni, není před ním úniku a v souvislosti s rozvojem techniky a technologií jeho množství roste a bude růst. Všechny vodiče a elektrické přístroje (od malých jako fény, toustovače, radiobudíky až po velké jako třeba ledničky) vytvářejí elektromagnetické pole. K tomu se přidávají radiofrekvenční pole, která vytvářejí například mikrovlnné trouby, televizory, mobily a vysílače. Podle některých odborníků a i Světové zdravotnické organizace může elektrosmog interferovat se slabými elektrickými proudy, které přirozeně řídí lidské tělo (například činnost nervů a srdce), a u některých lidí může způsobit zdravotní potíže od depresí až po rakovinu.

Harmonizace prostředí proti EMF smogu

bottom of page